i
video
Start Page | Add Search Provider
Home >> Previous Page >>

長毛:一招 KO高水準之愛國愛港人仕!

More
Close 6
Share: EmailURLEditorHTML  
Rival Videos rss
長毛:只要我一息尚存,我都會繼續反對廿三條,要睇到廿三條再次灰飛煙滅。

長毛:只要我一息尚存,我都會繼續反對廿三條,要睇到廿三條再次灰飛煙滅。
youtube.com

長毛:我從來都無話我係典範,但我知我首先要做個人。

長毛:我從來都無話我係典範,但我知我首先要做個人。
youtube.com

2012.05.16 毓民、大嚿、長毛、鄭家富拉布抗惡法記召

2012.05.16 毓民、大嚿、長毛、鄭家富拉布抗惡法記召
youtube.com

長毛:(掉那星)主席、你唔好心邪

長毛:(掉那星)主席、你唔好心邪
youtube.com

黃毓民(毓民)反對梁國雄(長毛)提出的修訂,認為修訂內容太過份 [2013-05-...

黃毓民(毓民)反對梁國雄(長毛)提出的修訂,認為修訂內容太過份 [2013-05-...
youtube.com

梁國雄(長毛)怒斥葛珮帆智慧太低! [2013-05-10]

梁國雄(長毛)怒斥葛珮帆智慧太低! [2013-05-10]
youtube.com

長毛:再次引用 "雞鳴狗盜"!

長毛:再次引用 "雞鳴狗盜"!
youtube.com

長毛:芬議員、何不食肉糜!

長毛:芬議員、何不食肉糜!
youtube.com

Popular Videos rss More
20191111 西灣河中槍青年要切腎切肝 警察點解要攞佢命?!

20191111 西灣河中槍青年要切腎切肝 警察點解要攞佢命?!
youtube.com

警察失控開槍多區清場 警監會毫無作用!〈蕭若元:蕭氏新聞台〉2019-11-1...

警察失控開槍多區清場 警監會毫無作用!〈蕭若元:蕭氏新聞台〉2019-11-1...
youtube.com

李慧玲LIVE 1: 麥美娟再爆seed數臭林鄭! 張建宗認政府無叉用土共密謀作反...

李慧玲LIVE 1: 麥美娟再爆seed數臭林鄭! 張建宗認政府無叉用土共密謀作反...
youtube.com

今日網上誤傳宵禁消息 林鄭政府其實坐以待斃〈蕭若元:理論蕭析〉2019-11...

今日網上誤傳宵禁消息 林鄭政府其實坐以待斃〈蕭若元:理論蕭析〉2019-11...
youtube.com